Pga semesterledighet kommer inga beställningar att hanteras under perioden 27 juni-20 juli.